Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Đoàn Nghệ An dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 – 2020 (21/01/2021 08:55 AM)

Trong 2 ngày 30/11 và 1/12/2020, Tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, TW Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 281/Ttg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2014 - 2020 về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020.

Đề án 281 của Chính phủ có mục tiêu chung là triển khai, đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và phát triển các mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Qua 7 năm triển khai thực hiện Đề án, tính đến nay các chỉ tiêu về GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện nay trên toàn quốc số gia đình đạt gia đình học tập là 16.635.366/23.068.140, đạt tỉ lệ 72,11%; số dòng họ đạt dòng họ học tập 84.785/127.474 đạt tỉ lệ 66,51%; số cộng đồng học tập 89.048/136.202, đạt tỉ lệ 65,38%; số đơn vị học tập  48.641/56.737 đạt tỷ lệ 85,73%.
Đoàn đại biểu GĐ, DH, CĐ, ĐV học tập tiêu biểu tỉnh Nghệ an chụp ảnh lưu niệm cùng GS.TS Nguyễn Xuân Thắng (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại ĐH biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc (GĐ 2016 – 2020)

Sáng ngày 1/12/2020, TW Hội Khuyến học Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016 – 2020, tại Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 294 đại biểu đại diện cho hơn 16.635.366 gia đình, 84.785 dòng họ, 89.048 cộng đồng và 48.641 đơn vị học tập trên toàn quốc được bầu chọn từ cơ sở.

Tại Đại hội đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An bao gồm 01 gia đình, 03 dòng họ, 01 cộng đồng và 01 đơn vị đã được TW Hội tặng Bằng khen trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020

 

                                                                  Phạm Hồng Căn

                                                                   CVP Tỉnh hội

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: