Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Những kết quả nổi bật về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An, năm 2019 (04/01/2020 04:04 PM)

Trong năm 2019, có nhiều thuận lợi và  không ít những thách thức đối với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Nghệ An.

Năm 2019, cả nước kỷ niệm 50 năm Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ở nhiều hội khuyến học cơ sở đã có những hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thiết thực chào mừng sự kiện có ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội này.

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ban  Bí thư Trung ương Đảng đã có Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - tạo động lực to lớn tiếp tục thúc đẩy hoạt động khuyến học trong cả nước phát triển lên một tầm cao mới.

Năm 2019, ở nhiều huyện, thị trong tỉnh, như: Nam Đàn, Yên Thành, Quỳ Châu, Thị xã Thái Hòa..., Hội Khuyến học cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Giai đoạn này cũng là khoảng thời gian ở cơ sở đang diễn ra việc nhập xóm, phường, xã, thị trấn, các ngành, các tổ chức hội...trong lộ trình tinh giản bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các hội...v.v...Các sự kiện sắp xếp lại các tổ chức, bộ máy này có tác động lớn đến công tác của các cấp Hội Khuyến học ở các địa phương.

Năm 2019, mặc dầu còn nhiều khó khăn trong hoạt động, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh vẫn tiếp tục phát huy các lợi thế có được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vào cuộc cùng chung tay làm khuyến học.

Trong bối cảnh kể trên, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt những thuận lợi và sáng tạo, khắc phục, vượt qua những khó khăn, thách thức để dành những kết quả ấn tượng, nổi bật như sau:

1. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua khuyến học

Các phong trào thi đua khuyến học được các cấp Hội phát động triển khai ngay từ đầu năm. Các phong trào thi đua, như: “Học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng”  tiếp tục được đẩy mạnh trên khắp cả tỉnh. Thông qua phong trào thi đua này, các mô hình học tập: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiếp tục được xây dựng, mở rộng và nâng cao chất lượng.

Hai chủ đề thi đua: Tết khuyến học Nghệ An và Tháng khuyến học Nghệ An với các nội hàm: Đăng ký, xây dựng các mô hình học tập; Phát triển tổ chức Hội và hội viện; Vận động Quỹ và trao thưởng khuyến học được tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả; đến 2019, là năm thứ XVI đã tổ chức thực hiện liên tục hai chủ đề thi đua khuyến học này.

Ngoài các phong trào, chủ đề thi đua khuyến học kể trên, các phong trào khuyến học truyền thống như: Khai bút đầu Xuân, Tiếng trống học bài, Nuôi lợn đất khuyến học, Cây chuối, đàn gà khuyến học…tiếp tục được các cấp Hội duy trì triển khai.

Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các phong trào thi đua khuyến học kể trên có tác dụng sâu rộng, cuốn hút không những các hội viên Hội Khuyến học các cấp mà còn lôi cuốn đông đảo các ngành, các cấp, các tổ chức hội, doang nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học; có tác dụng cổ vũ, động viên to lớn, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực cho các em học sinh đến trường và các thầy cô giáo vươn lên, vượt qua các khó khăn thực hiện dạy tốt, học tập và rèn luyện tốt.

2. Vận động Quỹ khuyến học và trao thưởng khuyến học

Công tác vận động Quỹ khuyến học được các cấp Hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở chú trọng và dành nhiều công sức, triển khai dưới nhiều hình thức. Việc gây dựng Quỹ khuyến học làm phần thưởng và học bổng trao tặng cho các em học sinh vượt khó học giỏi có tác dụng thiết thực và cần thiết ở cơ sở. Phong trào phát triển “ Lợn đất khuến học” ở hộ gia đình, Quỹ khuyến học ở các dòng họ và các Hội Khuyến học cơ sở là thiết thực   sôi động nhất, mang lại hiệu quả lớn trong công tác khuyến học khuyến tài.

Trong năm 2019, tổng quỹ khuyến học ở các cấp Hội Khuyến học tỉnh nhà vận động được trên 72 tỷ đồng, nhiều hơn năm 2018  là 2 tỷ đồng; đạt bình quân 21 910 đồng/ người/ năm/ toàn tỉnh. Số phần thưởng khuyến học và học bổng đã được trao cho các em học sinh là trên 190 000 suất.


Các đ/c đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy, Sở GD&ĐT,

Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng “xe đạp khuyến học” cho các em học sinh

nhân dịp phát động Tháng Khuyến học Nghệ An lần thứ 16, năm 2019

3. Kết quả xây dựng các mô hình học tập theo 281/2014/TTg và QĐ  1360/2015/QĐ.UBND.

Năm 2019, là năm thứ 4 triển trên đại trà việc xây dựng và phát triển các mô hình học tập: Gia đình học tập (GĐHT), Dòng họ học tập (DHHT), Cộng đồng học tập ( CĐHT), Đơn vị học tập (ĐVHT) theo tinh thần QĐ 281/2014/TTg và QĐ 1360/2015/QĐ. UBND của UBND tỉnh Nghệ An về: “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” ở Nghệ An.

Phát huy tinh thần, kết quả triển khai các mô hình học tập đã được sơ kết biểu dương tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện đại trà QĐ 281/2014/TTg  được tỉnh tổ chức vào cuối năm 2018 và sự chỉ đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam v/v Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp Hội đã triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn.

Cụ thể, kết quả xây dựng các mô hình học tập (Gia đình học tập - GĐHT, Dòng họ học tập - DHHT, Cộng đồng học tập - CĐHT, Đơn vị học tập - ĐVHT) trong năm 2019 đạt được như sau:

- Số hộ gia đình đạt Danh hiệu GĐHT635 550, đạt 80 %/tổng số hộ GĐ/toàn tỉnh.

- Số dòng họ đạt Danh hiệu DHHT là 6 150/9121 = 67 %.

- Số cộng đồng đạt Danh hiệu CĐHT là 4 332/5814 = 74%.

- Số đơn vị đạt Danh hiệu ĐVHT là 1 337/2 101 = 63 %.

4. Phát triển tổ chức Hội và hội viên

Công tác xây dựng tổ chức Hội và hội viên tiếp tục được các cấp Hội quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng.

- Các huyện, thành, thị Hội có 21/ 21 đơn vị; Hội khuyến học các xã, phường, thị trấn có 480 đơn vị.

- Tổ chức Chi Hội khuyến học (khối, xóm, thôn, bản và tương đương) 5 814 đơn vị.

- Số Ban khuyến học dòng họ được phát triển và đạt trên 9 121 ban.

- Số Ban khuyến học cơ quan, đơn vị phát triển, đạt 2 101 ban.

- Tổng số hội viên khuyến học thuộc các cấp Hội trong cả tỉnh là: 660 296, đạt tỷ lệ 20, 07 %  dân số/toàn tỉnh.

Chất lượng hội viên: cán bộ khuyến học các cấp Hội- tận tụy, tâm huyết, có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương của tỉnh nhà.

5. Công tác truyền thông, thông tin, báo cáo

Các cấp Hội tiếp tục sáng tạo ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, duy trì kết nối, cập nhật báo cáo, thông tin hai chiều, phục vụ tốt cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh. Một số huyện Hội đã kết nối & tranh thủ được mạng xã hội (Facebook...) phản ảnh các hoạt động về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương (Nghi Lộc, Thành phố Vinh, Yên Thành...).

Các cấp Hội tiếp tục duy trì, phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông trong công tác thông tin, truyên truyền phản ảnh kịp thời các hoạt động khuyến học đến cộng đồng dân cư trong tỉnh.

Các huyện, thị, thành Hội đã tích cực đóng góp tin bài cho việc biên soạn & phát hành Tập san Khuyến học Nghệ An năm 2019.

Phần kết: Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương, các phong trào thi đua khuyến học của tỉnh Nghệ An, trong năm 2019 có tác dụng sâu rộng, cuốn hút không những các hội viên Hội Khuyến học các cấp mà còn lôi cuốn đông đảo các ngành, các cấp, các tổ chức hội, doang nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay làm khuyến học; có tác dụng cổ vũ, động viên to lớn, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực cho các em học sinh đến trường, vượt qua các khó khăn thực hiện dạy tốt, học tập và rèn luyện tốt; có đóng góp tích cực, thiết thực cho công tác GD&ĐT và sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà./.

 

                                                                                                      TS. Trần Xuân Bí

                                                                             Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: